Към съдържанието

  • Е-книжарница

Категории


Как да... RSS Емисия 1 статии

Как да опишем и подадем поръчка за печат към пе...
дек 26 2013  Запитване за цена на печатно изделие в печатницата. Важно е параметрите на поръчката за печат да са уточнени в началото и да са описани в писмена форма (конткат с клиента, вид хартия, ф...

Предпечат RSS Емисия 3 статии

Отстояние за обрязване при печат
дек 28 2013  Обрязване при печат Ако не бъдат правилно зададени отстоянията за обрязване на печатното изделие, то при довършителните дейности, има голяма вероятност да бъдат изрязани различни елеме...

Печатница Макрос - Пловдив. Печат и довършителна обработка на полиграфически изделия.