Към съдържанието

  • Е-книжарница

Списъци на задължителна и незадължителна документация за изтегляне, в PDF формат:

Задължителна училищна документация

Незадължителна училищна документация

Книга за заповеди на директора


Номенклатурен номер: М3

Цена с ддс: 12.00 лв.
1. В тази книга се вписват всички заповеди, които издава директорът.

2. Книгата се прономерова, прошнурова, подписва и подпечатва.

3. Всяка заповед се номерира, датира и подписва от директора на училището. Номерацията на заповедите се води по учебни години.

Прикачена снимка: Книга за заповеди на директора_1.png Прикачена снимка: Книга за заповеди на директора_2.png Прикачена снимка: Книга за заповеди на директора_3.png

Сайтът е в реконструкция -> Към стария сайт на печатницата.

Печатница Макрос - Пловдив. Печат и довършителна обработка на полиграфически изделия.