Към съдържанието

  • Е-книжарница

Списъци на задължителна и незадължителна документация за изтегляне, в PDF формат:

Задължителна училищна документация

Незадължителна училищна документация

Книга за регистриране на проведените заседания и вписване на решения на ЕПОВДУСОП


Номенклатурен номер:

Цена с ддс: 12.00 лв.
Формат А4, 150листа

Сайтът е в реконструкция -> Към стария сайт на печатницата.

Печатница Макрос - Пловдив. Печат и довършителна обработка на полиграфически изделия.