Към съдържанието

  • Е-книжарница

Списъци на задължителна и незадължителна документация за изтегляне, в PDF формат:

Задължителна училищна документация

Незадължителна училищна документация

Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН


Номенклатурен номер: М8

Цена с ддс: 12.00 лв.
1. Книгата се води във всяко училище.
2. В книгата се вписват впечатленията, констатациите и нарежданията на контролните органи, извършили проверки в училището.
3. Книгата се номерира и прошнурова, подписва се от директора и се подпечатва с печата на училището.
4. Със заповед на Директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й.

Прикачена снимка: Книга за регистриране на проверките на КО на МОН_1.png Прикачена снимка: Книга за регистриране на проверките на КО на МОН_2.png Прикачена снимка: Книга за регистриране на проверките на КО на МОН_3.png

Сайтът е в реконструкция -> Към стария сайт на печатницата.

Печатница Макрос - Пловдив. Печат и довършителна обработка на полиграфически изделия.