Към съдържанието

  • Е-книжарница

Списъци на задължителна и незадължителна документация за изтегляне, в PDF формат:

Задължителна училищна документация

Незадължителна училищна документация

Книга за решенията на педагогическия съвет


Номенклатурен номер: М5

Цена с ддс: 12.00 лв.
Книгата е отпечатана във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г., за документите, за системата на народната просвета.

Наредбата е публикувана в Държавен вестник N 70 / 09.09.2011 г.

Прикачена снимка: Книга за решенията на педагогическия съвет_1.png Прикачена снимка: Книга за решенията на педагогическия съвет_2.png Прикачена снимка: Книга за решенията на педагогическия съвет_3.png

Сайтът е в реконструкция -> Към стария сайт на печатницата.

Печатница Макрос - Пловдив. Печат и довършителна обработка на полиграфически изделия.