Печатница   Уеб дизайн   Карти   Издателство   Борса   Книжарници   Контакти   Ценова листа
       
и оферти:
   
Оферта
относно условията за продажба и едрови цени на готова продукция за издания 2007 г.
Уважаеми дами и господа,
Предоставяме на Вашето внимание цените и условията за продажби на план
указатели, пътни карти, атласи и стенни карти. /валидни от 1-ви Януари 2007 г./

1. План указатели/карти на градове/ и пътни карти България, Европа, Балкански
страни, формат 70/100
Едрова цена: 1.30 лв. ТО до 22%
2. План указатели /карти на градове/ и пътни карти формат 50/70 – планове на
морски курорти
Едрова цена: 1.15 лв. ТО до 22%
3. Атлас на България/Европа/,16x24, 48 стр.
Едрова цена: 4.25 лв. ТО до 22%
4. Стенна карта България, Европа, политическа на света, Балкани, формат 70/100 с
две лайсни, ув. лак;
Едрова цена: 2.90 лв. ТО до 22%
5. Стенна карта България формат 50/70 с лайсна
Едрова цена: 1.75 лв. ТО до 22%
6. Подложка за бюро 50 /70 с карта България
Едрова цена: 6.95 лв. ТО до 10%

Забележка: пълната отстъпка по отделните позиции се предоставя при общ обем
над 700лв. или при договор за коплексни доставки за 2007 година над 2000 лв.
Посочените цени са без включено ДДС!

Цени и условия за рекламно участие в картографските продукти.
Оферта
относно условията за индивидуални поръчки на готова продукция за издания 2007 г.
Оферта
относно условията за продажба и едрови цени на готова продукция за издания 2007 г.