Печатница   Уеб дизайн   Карти   Издателство   Борса   Книжарници   Контакти   Ценова листа
       
и оферти:
   
Цени и условия за рекламно участие в картографските продукти
Предоставяме на Вашето внимание цените и условията за рекламно участие в
картографските продукти на МАКРОС - пътни карти България 2007,
Европа 2007, пътен атлас България 2007.

1. Пътна карта България формат 70/100 мащаб 1:550 000
- стандартно рекламно каре 50 см.кв. – 150 лв
- рекламно каре на километричната таблица – 400 лв.
- гръб корица на карта – 650 лв.
- 30см.кв. на лицето на картата - 600 лв.

2. Карта Европа формат 70/100 мащаб 1:4 000 000
- стандартно рекламно каре 50 см.кв. – 150 лв
- рекламно каре на километричната таблица – 400 лв.
- гръб корица на карта – 650 лв.
- 30см.кв. на лицето на картата - 600 лв.

3. Атлас България, формат 16x24, 48 стр. мащаб 1:420 000
- стандартно рекламно каре 50 см.кв. – 150 лв
- рекламно каре на километричната таблица – 400 лв.
- гръб корица на карта – 650 лв.
- 30см.кв. на лицето на картата - 600 лв.

тиражи: 10000 бр.х вид
Всички цени са без вкл. ДДС!

Цени и условия за рекламно участие в картографските продукти.
Оферта
относно условията за индивидуални поръчки на готова продукция за издания 2007 г.
Оферта
относно условията за продажба и едрови цени на готова продукция за издания 2007 г.