Jump to content
 • Дневник ЕДСД

   Номер: M1
  • Формат: А4
  • Страници: 300
  • Хартия: бял офсет
  • Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба
  • Прошнурована
  • Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне

  НАРЕДБА № 4 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

  Чл. 9. (1) Дневникът за входяща кореспонденция (ЕДСД) е предназначен за регистриране на входящата кореспонденция.
  (2) Към дневника има класьор с кореспонденцията. Класьорът е неразделна част от входящия дневник.
  (3) (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Графичното оформление на дневника е съгласно ЕДСД.
  (4) Входящият дневник и класьорът се водят от длъжностно лице, определено със заповед на директора.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му и на класьора с входящата кореспонденция. Дневникът и класьорът се съхраняват в архива на институцията 5 години след приключването им.


  Дневник ЕДСД , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.

  edsd1.jpgedsd2.jpg

  Редактирано от Макрос
×
×
 • Създай нов...