Jump to content
 • Книга за регистриране заповедите на директора


  Макрос
  • Номер: M2
  • Формат: А4
  • Страници: 300
  • Хартия: бял офсет
  • Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба
  • Прошнурована
  • Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне
  • Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета

  1. Книгата за регистриране заповедите на директора е предназначена за регистриране на всички видове заповеди, издадени от директора на институцията. Оригиналите на издадените заповеди се класират в класьори, които са неразделна част от книгата за регистриране заповедите на директора. Заповедите се класират в два класьора:

  а) класьор с трудови договори, допълнителни споразомения, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
  б) класьор с други заповеди, свързвани с дейността на институцията.

  Номерацията на заповедите започва от началото на всяка учебна година.

  2. Оригиналите на заповедите се подреждат по пореден номер на заповедта за година, съответстващ на номера на заповедта в заподната книга. Всяка заповед в книгата, и в съответния класьор, се подписва от директора и се подпечатва с кръглия печат.

  3. Книгата и класьорите с оригиналите на заповедите се водят от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

  4. Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата, до приключването е, и на класьорите със заповедите.

  5. Книгата се съхранява 5 години в архива на институцията след приключването е, класьорът по т. 1, буква "а" - 50 години, а класьорът по буква "б" - 20.

  Книга за регистриране заповедите на директора, можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.

  reg1.jpgreg2.jpgreg3.jpg
Телефони:
0898 64 54 24, 0898 64 14 84

Skype:
sgn_bg, makros_bg

Книжна борса

E-mail: book@makros.net

 Къде се намираме

Телефони:
032/ 642900, 0898 648414

Skype:
mani_bg

×
×
 • Създай нов...