Декларация за поверителност

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Във връзка с изискванията на Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) е необходимо да потвърдите Вашите лични данни и желанието си да получавате информация от нас.

Преди потвърждението Ви, моля запознайте се с нашата Политика за поверителност на личните данни, където ще намерите повече информация защо са ни необходими личните данни, на какво основание ги обработваме, колко дълго ги съхраняваме и какви са Вашите права за тяхната защита.

Благодарим Ви за отделеното време!

 

 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме и съхраняваме информацията, която сте въвели на този сайт или сте подали чрез нашия отдел “Обслужване на клиенти”. Информацията се използва за доставка на поръчаните или изискани продукти, за обработка и изпращане на поръчките, за изпращане на потвърждения за поръчката и за целите на клиентското обслужване. Информацията може да се използва и за да се свържем с вас относно покупки, специални оферти и нови функции на интернет страницата.

 

Дружеството може да обработва Лични данни за следните цели:

1. създаване на Вашия профил ;

2. предоставяне на достъп до магазина или до негови части /сегменти/ модули и възможност да използвате наличните услуги и функции (или част от тях);

3. установяване на контакт с Вас във връзка с поръчани от Вас артикули чрез електронния магазин на Макрос;

4. комуникация с Вас във връзка със сигнал, който сте подали срещу друг потребител, във връзка с проблем за поръчка, или ако сте свързали с нас по друга причина (напр. за да поискате допълнителна информация);

5. персонализиране на Вашето посещение, като по този начин Ви даваме възможност да извлечете максимална полза от предлаганите чрез него услуги;

6. ние можем също да използваме информацията, която събираме за Вас, за да Ви уведомяваме за промени във функционалността на магазина или да ви предоставяме друга информация, свързана с неговото използване.

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДАННИТЕ

Целта на електронната книжарница на книжна борса „Макрос“ е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

 

СИГУРНОСТ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Книжна борса „Макрос“ с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от губене, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба.

 

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

При регистрация в електронната книжарница на книжна борса „Макрос“ от потребителите се изисква да предоставят лични данни като потребителско име, e-mail, телефон, адрес и собственоръчно въведена парола. Те ще бъдат използвани единствено и само за целите на сайта, предоставят се само на куриерската фирма, която ще достави пратката.

Няма да използваме данните за никакви цели, които не са публикувани в това изявление. Книжна борса „Макрос“ не продава, не заменя и не дава под наем на трети лица Вашите лични данни.

Книжна борса „Макрос“ като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, ако се появи нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите или на обществеността.

 

ПРОМЯНА ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Данните, веднъж вписани от Вас в базата данни, можете да ги променяте или допълвате, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание за абонамент в сайта може да бъде прекратено чрез изпращане на потвърждение за отказ по e-mail.

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията за запазване на личните данни може да бъде променяна и допълвана според новите законови разпоредби. Ако в съдържанието се променят някои основни параметри, всички промени ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви изпратим лично известие за това. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат декларацията, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.