• Наръчник по химия за кандидат-студенти, зрелостници и за ученици 7.-11. клас

Настоящият наръчник е насочен към учениците от средния курс на обучение, които имат изявени интереси в областта на химията и се подготвят за ДЗИ по химия и кандидатстудентски изпит по химия във ВУЗ. Наръчникът е подходящ за кандидат-студентски изпит в медицинските ВУЗ, тъй като обхваща необходимия материал, включен в програмите им.

Наръчникът дава в синтезиран вид основните теории и свойствата на химичните елементи и техните съединения, които се изучават в средното училище в програмите за задължителната и профилираната подготовка.

Наръчник по химия за кандидат-студенти, зрелостници и за ученици 7.-11. клас

  • 16,90 лв.


Автори: В.Б.Делчев, Й.П.Стефанова