• Изобразително изкуство за 10. клас
Учебникът е създаден от утвърден колектив от автори и се отличава с кратки, но изчерпателни уроци, свързани с функционирането на изобразителното изкуство в контекста на другите изкуства, науките за човека и новите технологии. Задачите към уроците са разнообразни и включват:
  • изобразителни дейности;
  • изследователски проекти;
  • посещения в музеи и художествени галерии.
Илюстрираният речник накрая е удобна форма за преговор на изучените понятия. Учебникът постига своите художествени и възпитателни цели чрез пълноценното общуване с творби на българското и световното изобразително изкуство.

Изобразително изкуство за 10. клас

  • 9,00 лв.


Автори: Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова