• Атлас по география и икономика за 10. клас

Атласът по география и икономика за 10. клас ще помогне на учениците бързо и лесно да се ориентират къде са разположени изучаваните обекти, както и да разберат процесите, свързани с природата, населението, селищата и стопанството в България.
Съдържанието на изданието е съобразено с новата учебна програма за 10. клас и с номенклатурата в нея. Поредността на картите съответства на темите във всички учебници за 10. клас, одобрени от МОН. Атласът включва разделите: „Европа“, „Природа на България“, „Население и селища на България“, „Стопанство на България“, „Райони за планиране“.
При създаването на картите е използвана актуална статистическа информация, обработена с географски информационни системи.

Атлас по география и икономика за 10. клас

  • 6,90 лв.


Автори: Цветелина Пейкова, Александър Гиков