• Тъмраш

Рядко има селище в България, свързано с толкова недоразумения, заблуди и противоречия като бившето село Тъмраш, управителното средище през "турско време" на бившата Рупчоска нахия, а след това за известно време и на тъй наречената "Самоволна помашка република" в коритото на Въча.
Интересът към това среднородопско, макар и вече несъществуващо селище, идва не само от това, че в продължение на три четвърти столетие то е било административно средище на един значителен родопски район – Тъмраш прошумя, главно след Априлското въстание през 1876 година, и по-точно след потушаване на бунта в Перущица, в което мрачно дело взеха, волно или неволно, участие и тъмрашлии.

Тъмраш

  • 18,00 лв.


Автори: Ангел Вълчев