• Етносоциологически студии
  • Етнос и нация
  • Етническа памет
  • Етнически стереотипи и предразсъдъци
  • Когнитивни аспекти на междуетническото отнасяне
  • Етнически условия на социализация

Етносоциологически студии

  • 7,00 лв.


Автори: Т. Неделчева, В. Топалова, Н. Пехливанова, А. Накова, В. Серафимова