• Систематизирана Materia Medica - част 1

Част 1 (А – H). Книгата съдържа ясно и точно разпределяне на симптомите и показанията на конституционални, специфични, миазматични и органотропни. Дава информация, отнасяща се до дозирането, необходимостта от повторно приемане на лекарствата, продължителността на тяхното действие, взаимоотношенията им с другите препарати. Включеният към всяка глава важен раздел «Сравняване с други лекарства», позволява да се направи диференциална диагноза с подобни средства и максимално да улесни хомеопата при избора му на симилимум. Заслуга на автора е и това, че при описанието на много от препаратите той е добавил препратки към скоро направени изследвания, отнасящи се до класификацията на лекарствата по Бойд (така наречените еманометрични групи) и към връзката на едно или друго хомеопатично средство с определена група чревни нозоди. 2012 г.

Книга
Корица: твърда
Страници: 460

Систематизирана Materia Medica - част 1

  • 30,00 лв.


Автори: К. Н. Матур