• 10 тренировъчни теста по БЕЛ за 10. клас

Тестове за подготовка за Национално външно оценяване

Помагалото е съобразено с учебно-изпитните про­г­рами за НВО по български език и литература за 10. клас. Всеки тест се състои от 23 задачи, които са разпределени според насоките, дадени от МОН:

  • 14 задачи с избираем отговор
  • 6 задачи с кратък свободен отговор
  • 1 задача за редактиране
  • 1 задача с разширен свободен отговор
  • 1 задача за създаване на текст

Представените в помагалото упражнения са разно­образни и само примерни и не следва да се възприе­мат като типови задачи, които задължително ще се включват във всеки тестов вариант за НВО в края на 10. клас, тъй като според препоръките на МОН формулировките на съответните тестови задачи предполагат вариативност и няма да следват един и същи типизиран модел.

10 тренировъчни теста по БЕЛ за 10. клас

  • 8,40 лв.


Автори: Ваня Чернева