• Тестове по математика за 4. клас

Сборникът съдържа примерни тестове за подготовка за Национално външно оценяване по математика в 4. клас. Тестовете са структурирани в съответствие със специфичните характеристики на модела, утвърден от МОН.

Тестове по математика за 4. клас

  • 8,40 лв.