• Невробиологични основи на човешкото поведение

Книгата представлява:

  • информация за приноса на невронауките за развитието на психологията;
  • резултати от съвременни изследователски методи в поведенческите науки;
  • сетивните, двигателните, когнитивните и езиковите функции, които стоят в основата на човешкото поведение;
  • човешкия мозък като динамична структура с променящи се функции;
  • взаимоотношението между генетичните фактори и влиянието на средата за човешкото поведение.

Невробиологични основи на човешкото поведение

  • Издател НБУ
  • Наличност В наличност
  • 21,00 лв.


Автори: Боряна Пирьова