• Информационни технологии 8. клас: учебник

Учебникът по Информационни технологии за 8. клас е създаден в печатно и електронно издание с обогатени дидактични ресурси.Предназначен е за общообразователна подготовка по информационни технологии в 8. клас и обхваща в цялост учебната програма на Министерството на образованието и науката, влизаща в сила от 2017–2018 учебна година. Целите, поставени в учебната програма, се постигат чрез ясна методическа концепция, разработена в: 

  • 5 глобални раздела
  • 18 урочни модула (18 за нови знания, от които 17 са комбинирани уроци с упражнения с ясно изразена практико-приложна насоченост)
  • 6 теста за текущ контрол и проверка
  • 1 тема с упражнения, включващи интегриране на дейности
  • 2 урочни единици за обобщение

Информационни технологии 8. клас: учебник

  • 12,00 лв.


Автори: Виолета Маринова