• Изобразително изкуство за 9. клас
Създаден от утвърден колектив от автори, учебникът се отличава с кратки, но изчерпателни уроци, свързани с функционирането на изобразителното изкуство в контекста на културата, религията, другите изкуства и новите технологии. Задачите към уроците са разнообразни и включват: 
  • изобразителни дейности; 
  • изследователски проекти; 
  • посещения в музеи и художествени галерии. 
И задачите, и текстовете на уроците са съобразени с възрастовите и познавателните възможности на деветокласниците. Илюстрираният речник накрая е удобна форма за преговор на изучените понятия. Учебникът постига своите художествени и възпитателни цели чрез пълноценното общуване с творби на българското и световното изобразително изкуство.

Изобразително изкуство за 9. клас

  • 9,00 лв.


Автори: Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова