• Химия и опазване на околната среда за 9. клас

Учебникът е с нова, съвременна линия, следваща принципите за достъпност, последователност и иновативност при представянето на учебния материал. Многобройните примери за приложението на химията във всекидневието и лабораторните упражнения засилват практическия характер на уроците и разкриват необходимостта от изучаването на тази наука. Дидактичният материал е богат и разнообразен: тестови и логически задачи, въпроси, опити, любопитни факти и допълнения. Те улесняват възприемането на учебния материал от учениците.

Химия и опазване на околната среда за 9. клас

  • 12,00 лв.


Автори: Донка Ташева, Кирил Атанасов, Стефан Манев, Людмила Михова