• География и икономика за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 3. Съвременно икономическо развитие
Учебникът по география и икономика за 11. клас – Модул 3, съдържа научно коректна, актуална, добре илюстрирана и систематизирана информация за географията на обществото. Сложните теми Съвременни процеси на икономическо развитие, Модели на съвременното стопанство, Международна икономическа интеграция, Външноикономически връзки, Динамично развитие на международния туризъм, Съвременно състояние и развитие на енергетиката, Големи енергийни проекти в света, Високите технологии и световното стопанство, Транснационални корпорации и новите понятия са обяснени на ясен и достъпен за учениците език.
Учебникът осигурява отлични възможности за самостоятелно учене и творческа дейност. Изданието е създадено така, че да постави началото на подготовката за Държавния зрелостен изпит в края на 12. клас.
Учебното съдържание е разработено в 36 теми с помощта на четири типа уроци: за нови знания; за практически дейности и дискусии; за обобщение и преговор; за контрол
В учебника има въпроси и задачи с различна степен на трудност, речник с новите понятия и апарат за ориентиране.

География и икономика за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 3. Съвременно икономическо развитие

  • 19,00 лв.


Автори: Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов