• Философия и политика. Учебник по философия за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 5

Основна цел на авторите при разработването на учебника е представянето на  съвременното развитие и постиженията на философията в областта на политиката, междукултурните отношения и проблемите на глобализацията. Изложението внушава респект към изучаваните политически институции и механизми на демократичното общество, към различните в културно отношение групи в обществото, както и към културните различия в световен мащаб. Наред със запознаването с основни теоретични и практически положения, учениците ще имат възможност да навлязат в тънкостите при определянето на идентичността и на основните политики, насочени към създаване на условия за съвместно съществуване на хора с различен начин на живот, нрави и ценности.

 

 Учебникът е предназначен за текущата профилирана подготовка на учениците от втория гимназиален етап, за работата на учителите, както и за всички, които ще изберат да се явят на зрелостен изпит и/или на кандидат-студентски изпити по философия и социални науки.

 

Учебното съдържание следва темите на учебната програма. То е структурирано в два основни раздела:

1. Личност и политическо участие;

2. Глобалност и отговорност.

 

Учебникът напълно съответства на учебната програма и осигурява покриването на очакваните резултати по модул 5. Близо половината от обема на учебника е отделен за преговор, обобщение и контрол на придобитите знания и умения. Специално внимание е отделено на семинарните занимания с практическа насоченост, обединени под рубриката Философски семинар. В тях се създават и упражняват специфичните умения на учениците да работят с философски текстове, да правят сравнения и изводи и да подготвят свои кратки текстове по различни въпроси, най-често свързани с обществено-политическата действителност в страната. Към всяка тема са предложени идеи за дискусия или за споделяне на индивидуално мнение. Това ще помогне за изграждане на умения у учениците да изразяват устно или писмено свои становища, както и да аргументират и защитават позициите си при дебат по спорни въпроси при зачитане на чуждото мнение. В част от задачите учениците се насочват към търсене на източници на допълнителни сведения по дадени въпроси, за да формулират своя отговор или да аргументират своята подкрепа на някое от съществуващите мнения по даден проблем.

 

Учебникът съдържа полезни дидактически материали:

  • Речник на новите понятия
  • Графичният дизайн предлага ясно открояване на акцентите в текста и отделните рубрики, както и достатъчно място за писане при задачите за самостоятелна работа на учениците

 

Като методически иновации могат да се възприемат:

  • Поднасянето на материала под формата на диалог, изискващ от учениците да заемат активна позиция в учебния процес.
  • Семинарната форма на уроците за упражнение, която подпомага формирането на социални и граждански умения; умението да се работи с различни източници на информация; да се организира и планира работният процес, да се прилагат междупредметни компетентности.Електронно четимият учебник ще осигури използването му в различна образователна среда – присъствена форма на обучение или дистанционна форма на обучение.

Философия и политика. Учебник по философия за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 5

  • Издател Klett
  • Наличност В наличност
  • 12,90 лв.


Автори: Иван Колев, Пламен Макариев