• Психология на личностт. Учебник по философия за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 6

Учебникът е част от комплекта учебници за профилирана подготовка по Философия, включващ шест модула, които задължително се изучават в 11. и 12. клас от всеки ученик, избрал профил Философия. Издателство Клет България предлага учебници по всичките 6 модула:

 • 1. История на идеите
 • 2. Философия и ценности
 • 3. Култура на мисленето
 • 4. Социална психология
 • 5. Философия и политика
 • 6. Психология на личността

 

Учебникът включва всички теми по учебната програма за Модул 6, Психология на личността, като представя интригуващо и достъпно, но в същото време научно коректно основни въпроси, свързани с личността:

 • Основни теории за личността
 • Мотивация и емоции
 • Сексуална и полова идентичност
 • Познавателни способности, морално и социално развитие
 • Екзистенциални кризи и справяне с тях
 • Психично здраве и психични разстройства

 

Авторът е доц. д-р Людмила Андреева, доцент към Катедра по обща, генетична и експериментална психология, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е и на учебника по философия за профилирана подготовка, модул 4 Социална психология на Клет България.

 

Учебникът представя кратко, систематично и коректно научната информация за човешката личност. Акцентът е поставен върху важни за всеки индивид въпроси, свързани с психичното здраве и благополучие в живота. Учениците са провокирани да стигнат до собствени отговори чрез самостоятелна работа в обособените уроци за практически дейности, наречени Психологическа лаборатория. В тях се открояват психологически валидни тестове, с цел самопознание и корекция на поведението, рубриките Знаете ли, че за допълнителна информация и Психология и кино, чрез която се дава възможност за обучение чрез изкуство. Всички отговори на тестовете и скали за изчисляване на резултатите са дадени непосредствено след конкретния тест. Преложени са интересни теми за есе или дебат  на философска тема, върху които учениците могат да създават собствен текст.

Психология на личностт. Учебник по философия за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 6

 • Издател Klett
 • Наличност В наличност
 • 14,90 лв.


Автори: Людмила Андреева