• Умното гардже Гого. Концентрация за 1. клас

Съдържа забавни упражнения с рисуване, оцветяване, комбиниране, които стимулират и развиват вниманието и концентрацията на първокласниците. Игровата форма мотивира желанието им за учене, тренира важни за тях комбинативни умения. Включени са разнообразни упражнения и игри за търсене на еднакви фигури, различаване на ляво и дясно, подреждане на еднакви фигури по големина, трениране на паметта.

Умното гардже Гого. Концентрация за 1. клас

  • 2,50 лв.


Автори: Доротее Рааб