• Браво! Част 6: Сборник с упражнения по български език и литература за 2. клас

Част 6 (за месеците октомври, ноември, декември и януари) съдържа 17 теми със 185 задачи и подзадачи, визуализирани с 96 илюстрации и богат набор от тренажорни образци, 33 художествени текста от български и чужди автори от изучаваните жанрове: стихотворения, разкази, приказки, народни песни, пословици и гатанки.

Настоящото издание е одобрено от МОН и е съвместимо с учебната програма за 2015/2016

Браво! Част 6: Сборник с упражнения по български език и литература за 2. клас

  • 4,20 лв.


Автори: Наталия Огнянова