• Искам да науча повече по математика във втори клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми часове

Помагалото е съобразено изцяло със заложените в нормативните документи изисквания за вида и обхвата на разширената и допълнителната подготовка на второкласниците по математика.

Съдържанието е структурирано в 32 теми – по една за всяка учебна седмица. Чрез включените занимателни задачи е създадена мотивираща за децата среда за работа. Разработени са задачи за:

  • числата до 100, събиране и изваждане с тях без и с преминаване, пресмятане на числови изрази, намиране на неизвестно събираемo;
  • намиране на обиколката на позната геометрична фигура, за именуване на върховете й с букви от латинската азбука; за видовете триъгълници според страните; за чертане в квадратна мрежа на геометрични фигури;
  • овладяване на смисъла на умножението; таблично умножение и деление с числата 2, 5, 10, 3, 4, 6, 7, 8, 9; пресмятане на стойността на числови изрази, съдържащи две действия; намиране на неизвестен множител;
  • намиране на страна на фигура по дадена обиколка и други страни.

Искам да науча повече по математика във втори клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми часове

  • 6,00 лв.


Автори: Мариана Богданова, Мария Темникова, Виолина Иванова