• Тетрадка № 1 по математика за 6. клас

 

Към учебника има две учебни тетрадки.
Учебна тетрадка № 1 съдържа упражнения върху темите: „Дробни числа (преговор)”, „Геометрични фигури и тела” и „Рационални числа”.
Учебна тетрадка № 2 съдържа упражнения върху темите: „Рационални числа”, „Степенуване”, „Уравнения”, „Пропорции” и „Вероятности”.
Задачите в учебните тетрадки са формулирани кратко и ясно. Обхващат всички възможни видове и формати, подходящи за ученици в 6. клас.

Тетрадка № 1 по математика за 6. клас

  • 3,90 лв.


Автори: Вера Ковачева, Катерина Марчева