• Работни листове по български език за 6. клас

Помагалото е разработенo съобразно новата учебна програма на МОН и предлага подходящи текстове и разнообразни упражнения към тях, чрез които се обогатяват знанията на учениците за съвременния български книжовен език. Решаването на задачите за редактиране и за създаване на текстове са насочени към усъвършенстване на уменията на шестокласниците да общуват в различни речеви ситуации.

Съдържанието на помагалото е разпределено в шест раздела, като за всяка тема от учебното съдържание в учебника е разработена тема в помагалото, която съдържа комплект от задачи и упражнения. В края на упражненията към всяка тема има осем тестови задачи, решаването на които показва равнището на овладените знания.

Всяка тема е разработена на две страници и може да бъде използвана както за самопроверка от ученика, така и за проверка от страна на учителя.

Работни листове по български език за 6. клас

  • 6,66 лв.


Автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова