• Tетрадка по география и икономика за 6. клас

Учебната тетрадка по география и икономика за 6. клас е разработена в цветен вариант, което привлича и мотивира учениците за занимания в нея. Задачите са разнообразни по тип и с различна трудност. Част от тях дават възможност за творческа изява на учениците. Отчитайки възрастта на учениците, авторите са се постарали да включат и задачи от игрови тип – буквословици, кръстословици, анаграми и др.

В учебната тетрадка са включени и няколко тематични теста за самоконтрол (контрол) – след изучаване на континентите Южна Америка, Северна Америка, Азия и Австралия.

Предложена е система за самооценка – скала за оценяване.

Задачите от учебната тетрадка могат да се използват за затвърдяване на наученото в края на часа, за оценка на самостоятелната работа на учениците в часовете за самоподготовка или вкъщи.

Tетрадка по география и икономика за 6. клас

  • 5,70 лв.


Автори: Румен Пенин, Валентина Стоянова, Тони Трайков, Димитър Желев