• Учебна тетрадка по Човекът и природата за 6. клас

Учебната тетрадка е разработена съобразно новата учебна програма по човекът и природата за шести клас.

В тетрадката са включени:

  • разнообразни качествени и количествени задачи;
  • експериментални задачи, пригодени за самостоятелно изпълнение от учениците в домашни условия с подръчни материали;
  • задачи за развиване на умението на ученика да работи с текстове;
  • задачи, които съдържат елемент на игра – решаване на кръстословица, отгатване на загадки и др.;
  • тестове за самооценяване:

*  за входно равнище – два варианта;

*  за част І. Физични явления – четири варианта;

*  за част ІІ. Вещества и техните свойства – четири варианта;

*  за част ІІІ. Структура и жизнени процеси на организмите – два варианта;

*  за изходно равнище – два варианта.

Всеки тест включва 14 тестови задачи – 12 задачи с избор на отговор и 2 задачи със свободен отговор. Предложени са отговорите на всички тестови задачи.

Всички задачи са тясно свързани с изучаваното учебно съдържание. Те подпомагат неговото по-задълбочено разбиране, затвърдяването на знанията и тяхното практическо приложение.

Учебната тетрадка може успешно да се използва както в училище в часовете за нови знания, за упражнение и обобщение, така и вкъщи – за самоподготовка, за изпълнение на поставена домашна работа и за самооценяване.

Учебна тетрадка по Човекът и природата за 6. клас

  • 5,50 лв.


Автори: Максим Максимов, Свобода Бенева, Огнян Димитров, Сашка Георгиева, Мира Славова