• Работни листове по български език и литература за 8. клас
Помагалото съдържа 31 теста, които са приложими към всеки учебник, одобрен от МОН. Те следват точно темите от актуалната учебна програма за 8. клас. Разделени са в две части – по български език и по литература – за по-лесно и ефективно обучение и самообучение и за максимално уплътняване на учебните часове. 
Задачите са разнообразни и различни по тип и по степен на трудност – за разпознаване и анализ, за четене с разбиране, за създаване на текст, за аргументиране на становище.
Създадено от учители с богат опит в съставянето на тестове, „Работни листове по български език и литература” е универсално помагало, което може да се използва за:
  • обучение в клас 
  • самоподготовка
  • проверка и оценка на знанията на учениците
  • самопроверка и самооценка.

Работни листове по български език и литература за 8. клас

  • 5,90 лв.


Автори: Ангелина Недева, Маргарита Николова