• Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8. клас - Първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Комплектът съдържа десет работни листа и пет теста с по два варианта (включващи входно и изходно равнище).

Във всеки работен лист има разнообразни по съдържание и графично оформление логически, изчислителни и експериментални задачи за самостоятелна работа в клас или у дома.

   Работните листове дават възможност на учениците да затвърдят и обогатят уменията си за:

  • определяне на типове химична връзка и кристални решетки по модели;
  • разкриване на връзката между мястото на химичните елементи в Периодичната система и свойствата на техните прости вещества и химични съединения;
  • бързо и точно писане на химичните знаци и формули;
  • правилно изразяване и изравняване на химичните уравнения;
  • дефиниране на основни химични понятия по съществените им признаци;
  • разкриване на логическата връзка „състав – строеж – свойства – приложение“ на конкретни метали и неметали, както и на съединенията им.

Комплектът предоставя на учителите възможности за бърза проверка и реална оценка на усвоените знания от осмокласниците и уменията им да прилагат тези знания при решаване на разнообразни задачи, енигматични материали, генетични преходи и др.

Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8. клас - Първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

  • 4,50 лв.


Автори: Свобода Бенева и колектив