• Учебна тетрадка по физика и астрономия за 8. клас - първа част за 9. клас при интензивно изучаване на чужд език

Учебната тетрадка е разработена съобразно новата учебна програма по физика и астрономия за 8. клас. Тя следва логиката и последователността на темите за нови знания от учебника.

В тетрадката са включени:

  • качествени и количествени задачи;
  • експериментални задачи за самостоятелно изпълнение от учениците в домашни условия с подръчни материали;
  • задачи за развиване на умението на ученика да работи с текстове.

Тетрадката съдържа и тестове за самооценяване:

  • три теста от част I. Механика;
  • два теста от част II. Топлинни явления;
  • два теста за годишен преговор.

Всеки тест включва 20 тестови задачи – 17 задачи с избор на отговор и 3 задачи със свободен отговор.

Учебната тетрадка може успешно да се използва както в училище в часовете за нови знания, за упражнение и обобщение, така и вкъщи – за самоподготовка, за изпълнение на домашна работа и за самооценяване.

Предложени са отговори на задачите, както и отговори на тестовите задачи, включени в тетрадката.

Учебна тетрадка по физика и астрономия за 8. клас - първа част за 9. клас при интензивно изучаване на чужд език

  • 6,90 лв.


Автори: Максим Максимов