• Тетрадка по физика и астрономия за 9. клас

Тетрадката е логично продължение на учебника по физика и астрономия за 9. клас на „Просвета”. Ограниченият брой часове за преподаване в този клас я прави почти задължителна, за да могат учениците да задълбочат и затвърдят своите знания. Тетрадката улеснява този процес чрез следните задачи:

  • интерактивни – за упражняване;
  • тестови – за проверка на знанията;
  • екипни;
  • лабораторни упражнения.

Накратко: и учениците, и учителите, и родителите разполагат с много възможности за проверка на знанията и уменията.

Тетрадка по физика и астрономия за 9. клас

  • 3,90 лв.


Автори: Виктор Иванов, Мариета Иванова