• Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 9. клас Ташева
Тетрадката е част от учебния комплект по химия и опазване на околната среда за 9. uлас на издателство „Просвета – София”. Разработена е под формата на работни листове, които следват логиката на изложението на материала в учебника. Предложени са задачи за ключови компетентности, експериментални и изследователски задачи, които допринасят за по-пълното осмисляне на изучаваните химични явления, закономерности и вещества.
Тетрадката може да се използва както за самостоятелна, така и за групова работа в клас.

Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 9. клас Ташева

  • 4,90 лв.


Автори: Донка Ташева, Кирил Атанасов, Стефан Манев, Людмила Михова