• Тестове за матурата по български език и литература

  Изданието е подготвено във връзка с актуализирания вариант на изпитните задачи за матурата по български и език и литература.
    Съдържа 10 теста, които следват модела на примерния тест, предложен от МОМН. 
    Тестовете са създадени от добре познатия авторски екип на ЛИТЕРАЙКО и са писани специално за настоящата книга – те не са „преработен", „допълнен" или „адаптиран вариант" на предишно издание. Имат за цел да проверят както натрупаните знания, така и приложните и творческите умения на учениците.
   При създаването на тестовете авторите са взели предвид новите правописни правила, изготвени от БАН, и задачите са съобразени с тях.
   Всички тестове са структурирани така, че максимално да „онагледят" изпитния формат на матурата. По тази причина към изданието е добавено приложение с образци на лист за отговори и свитък за свободните отговори. Ползващите помагалото могат да ги размножават и да работят с тях. Това ще им позволи да привикнат с техническите изисквания на матуритетния формат и да не допускат грешки по време на изпита.
   В помагалото – под формата на приложение – са включени още ПРИМЕРНА точкова система и ПРИМЕРНА система за превръщане на точковия резултат в цифрова оценка.

Тестове за матурата по български език и литература

  • 8,40 лв.


Автори: Милослава Стойкова, Красимира Симеонова, Татяна Стоянова, Жулиета Антонова, Нели Илиева, Цв. Личева