• 120 литературни разработки - ІІ част

Помагалото съдържа анализ на произведенията, преподавани в ХІІ клас и включени в програмите за зрелостен и кандидатстудентски изпит. Интерпретациите са поднесени в различна форма - статийни разработки, тезисни планове, примерни работни модели.
    Сборникът е ценен помощник както при самоподготовката за изпити (зрелостни, кандидатстудентски), така и за училище. Освен учебна информация той предлага и техники за самостоятелно анализиране на изучаваните творби. Приложен е и речник на непознатите думи и най-често употребяваните литературни термини и понятия.
    Съдържателният обхват на книгата е изграден така, че да бъде функционален и полезен въпреки непрекъснатите промени в учебните програми.
   Разработките са дело на практикуващи учители - доказани професионалисти и автори на действащи учебници и учебни помагала.

120 литературни разработки - ІІ част

  • 12,90 лв.


Автори: Милослава Стойкова