• Всичко за матурата по български език и литература I част. Литература

Книгата е предназначена за:

  • зрелостници и кандидат-студенти
  • ученици в 11. клас

Книгата съдържа:

  • творчески портрет на всеки автор

Христо Ботев
Иван Вазов
Алеко Константинов
Пенчо Славейков
Пейо Яворов
Елин Пелин
Димчо Дебелянов

  • анализ на всяко отделно произведение
  • речник на литературните термини, необходими за матурата
  • въпроси и задачи към отделните текстове
  • тест за самооценка към всеки автор
  • библиография, необходима за самоподготовката

Всичко за матурата по български език и литература I част. Литература

  • 8,90 лв.


Автори: Владимир Атанасов, Ангел Малинов