• Български език за 5. клас Помагало за разширена или допълнителна подготовка по български език

Помагалото успешно може да подпомогне работата в часовете по български език през учебната 2016/2017 година, когато обучението ще се провежда по новите програми, но със старите учебници. Чрез него може да се неутрализират възникващите затруднения, защото предлага както упражнения и тестови задачи, така и таблично оформена минимизирана и систематизирана учебна информация, която е задължителна за новото учебно съдържание, но липсва в съществуващата учебна документация.

Помагалото съдържа теми и проблеми, разработени за 17 учебни часа, които са оформени като примерна програма за избираемите или за факултативните часове по български език за 5. клас.

Български език за 5. клас Помагало за разширена или допълнителна подготовка по български език

  • 6,00 лв.


Автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова