• 100 решени задачи за кандидатстудентски изпит по химия

   В настоящия сборник са дадени примерни пълни решения на 50 логически задачи по обща и неорганична химия и 50 задачи по органична химия. Задачите са подбрани така, че да обхващат наи- характрните моменти от материала по обща, неорганична и органична химия, записани в кандидат- студентските програми на медицинските университети и химическите факултети на университетите в България.

  Сборникът е предназначен за кандидат- студенти по химия, медицина, стоматология и фармация. С успех може да се използва от учители и ученици в горен курс при подготовка за олимпиади и национални състезания по химия.

100 решени задачи за кандидатстудентски изпит по химия

  • 15,00 лв.


Автори: Емилия Пачеджиева, Галин Петров