• Тестови задачи за държавен зрелостен изпит по български език и литература

Помагалото включва:

  • 12 теста, всеки от които съдържа 41 задачи – 27 езикови, 14 литературни тестови задачи (със структуриран и със свободен отговор) и 1 задача за създаване на интерпретативно съчинение или есе по поставен проблем;
  • 4 теста, всеки от които съдържа по 20 езикови задачи, свързани с книжовните норми – правописна, граматична, лексикална и пунктуационна;
  • 12 теста, всеки от които съдържа по 20 литературни задачи върху творчеството на авторите, включени в програмата за държавен зрелостен изпит;
  • ключ с верните отговори на тестовите задачи;
  • приложение с откъси от Закона за народната просвета, от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити и от Наредба № 1 за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити.

Помагалото осигурява следните възможности на зрелостниците:

  • да проведат самостоятелна практическа подготовка за задължителния държавен зрелостен изпит;
  • да формират стратегия за успешно решаване на различни типове и видове тестови задачи по български език и литература;
  • да усъвършенстват уменията си за създаване на резюме на непознат текст, както и на есе или интерпретативно съчинение по поставен проблем;
  • успешно да се подготвят за кандидатстудентски изпит по български език и литература.

Тестови задачи за държавен зрелостен изпит по български език и литература

  • 12,00 лв.


Автори: Кирил Димчев, Ангел Петров, Антония Радкова, Мая Падешка, Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева