• Формат: А4
  • Страници: 300
  • Хартия: бял офсет
  • Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба
  • Прошнурована
  • Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне

НАРЕДБА № 4 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Чл. 9. (1) Дневникът за входяща кореспонденция (ЕДСД) е предназначен за регистриране на входящата кореспонденция.
(2) Към дневника има класьор с кореспонденцията. Класьорът е неразделна част от входящия дневник.
(3) (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Графичното оформление на дневника е съгласно ЕДСД.
(4) Входящият дневник и класьорът се водят от длъжностно лице, определено със заповед на директора.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му и на класьора с входящата кореспонденция. Дневникът и класьорът се съхраняват в архива на институцията 5 години след приключването им.

Книга
Корица: Твърда
Размери: А4 албумна
Страници: 150

Дневник ЕДСД М1

  • Издател Макрос
  • Наличност В наличност
  • 18,00 лв.