Jump to content
 • Протоколна книга за заседанията на ПС

   Номер: M4
  • Формат: А4
  • Страници: 300
  • Хартия: бял офсет
  • Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба
  • Прошнурована
  • Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне
  • Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета

  1. Протоколната книга за заседанията на педагогическия съвет се води във всяко училище.

  2. Протокол за всяко заседание се води от член на педагогическия съвет, избран за протоколчик.

  3. В протокола се записва броят на присъстващите и поименно отсъстващите от заседанието членове на съвета, причините за отсъствието им, дневният ред, разискванията и взетите решения.

  Протоколът се вписва в книгата същия или най-късно на следващия ден след заседанието и се подписва от протоколчика и директора.

  4. Протоколната книга се номерира и прошнурова, подписва се от директора и се подпечатва с печата на училището. Съхранява се в канцеларията на училището 5 години.

  Протоколна книга за заседанията на ПС, можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.

  zas1.jpgzas2.jpgzas3.jpg
×
×
 • Създай нов...