Jump to content
Лекции по антична култура - Огнян Радев
 

Лекции по антична култура - Огнян Радев


© Автор: Огнян Радев
Научни редактори: Димитър Драгнев, Димитър Илиев, Марта Ивайлова, Невена Панова
Отоворен редактор: Орлин Тодоров
Редактор: Веселина Василева
Художник: Мила Вацова
Графичен дизайн: Лъчезар Рачев
ISBN: 978-954-561-451-4
Печат и издаване: МАКРОС – Пловдив

Лекции по антична култура на Огнян Радев, можете да закупите от електронната ни книжарница.

 

 

 

ОТ РЕДАКТОРИТЕ

Поколения възпитаници на класическата гимназия помнят колко пословично трудно беше воденето на записки в час по антична култура при Огнян Радев. В последните години Огнян използваше презентации и можеше да покаже много от нещата нагледно пред учениците. Отделни картинки бяха вмъкнати и в някои от ксероксните варианти на записките, които циркулираха между учениците. В продължение на десетилетия обаче преди презентациите всички разчитаха предимно на скоростно диктуване на дълги теми в час, като само дъската беше изцяло изписана с всички точни гръцки и латински понятия от лекцията. Поради това през цялата история на лекционния курс няма два варианта на записки, които напълно да се припокриват. Лекциите поднасяха огромно количес­тво енциклопедична информация за древния свят от всякакъв характер, с доста труднооткриваеми по други пътища подробности, понякога с екзотични гръцки и латински названия, и всичко това поднесено по много характерния маниер на разбиране и изразяване на Оги. Самият той също понякога променяше лекциите си, добавяше или махаше акценти на отделни места, намираше по­точни формулировки. През годините се появиха множество лични версии и няколко по­разпространени варианта, популярни сред цели випуски, отстоящи на десетилетия помежду си.

Когато Орлин Тодоров, следвайки волята и инструкциите на Огнян Радев, се нае със задачата да организира появата на бял свят на книгата, първата ни работа беше да сравним всички по­достъпни и познати версии на тези записки, различни лични екземпляри и учителските разработки на самия автор, предоставени от него непосредствено преди кончината му. Целта на този немалък първоначален труд беше да се интегрира и включи всичко важно, появявало се някога в тези лекции, да се оглади и унифицира цялото. Извън книгата останаха немалко ценни и любопитни неща, писани от Оги, нямащи пряка връзка поне на пръв поглед с тъканта на изложението в лекционния курс. Някои от тях дори близки негови ученици видяха за пръв път сега, при ровенето из интелектуалното нас­ледство на записките му. Вероятно един ден и тези фрагменти ще видят бял свят под една или друга форма, заедно с каквото имаме от учебника му по старогръцки език, който така и остана недовършен.

Първоначално смятахме, че след тази компилация основната ни работа ще бъде корекцията на гръцките и латински думи и изрази в текста. Обемът и трудността на задачата обаче се оказаха значително по­големи. Предстоеше ни да подготвим издание, чиято цел е двояка. От една страна, това е жест на почит към Оги и на съхраняване на неговото наследство възможно най­близо до вида, в който неговите ученици сме го чули, видели и запомнили. Затова не сме си позволявали да променяме дори неща, за които самите ние през годините като класически филолози сме придобили в известна степен друго разбиране. Не сме привнасяли свое тълкуване или четене на неговите думи, а там, където те са оставали неясни от записките, сме употребявали огромни усилия да достигнем до възможно най­разбираема форма на текста с минимални и деликатни намеси. От друга страна, запазвайки непокътнато интелектуалното наследство на Огнян Радев, предлагаме книга, годна да служи като помагало по антична култура за всеки изкушен от класическото наследство, в това число и студенти, и ученици. Дори такива, които никога не са имали шанса да познават Оги и слушат беседите му. Доста от намесите ни са в тази посока: не само уточняването на основните форми на латинските и старогръцките термини на оригиналния език, но също например снабдяването им с точни и добре звучащи преводи или транскрипции на български, съобразени и с досегашната българска традиция. Колкото и чисто техническа да изглежда тази работа, в редица случаи това изискваше дълги и сложни проверки и съгласувания от оригиналите на Аристотел, Стефан Византийски и Хезихий до българските преводи на Георги Батаклиев, Александър Милев и др. Вложихме в тази работа целите си компетентност и капацитет на учени, вадещи хляба си с класическа филология, което в немалка степен също дължим на Оги.

Четенето, редактирането и сглобяването в едно на отделните теми беше интересен процес, съчетаващ индивидуална и колективна работа. След като всеки от нас сам редактираше няколко теми, си ги разменяхме за повторна редакция, а накрая изчетохме бавно и внимателно заедно целите раздели – първо Рим, а след това и Гърция. В доста случаи имаше спорни казуси, които поставяха на изпитание възприетите от нас принципи на минимална намеса в авторовия текст и на максимална разбираемост. На много места редакторските ни решения са резултат от нелеко постигнат баланс на различни подходи, съобразени с многопластовата задача пред нас. Този баланс и консенсус кристализира бавно, докато стояхме дълго при тези текстове заедно и поотделно и намирахме решения в диалог помежду си не само като колеги професионалисти, но и като ученици и последователи на Оги, всеки от които през годините се е докоснал до и усвоил някаква версия на все същите негови преподавателски традиции и навици.

И понеже това усвояване ставаше за нас най­напред устно, се въздържахме от превръщането на този курс лекции в същинско научно издание. Добавихме индекс, който да води из лабиринта на Гръко­римската античност. Но не прилагаме библиография, въпреки че бихме могли да включим поне десет­петнайсет заглавия, за които сме сигурни, че и за Оги са били – или биха били – реална опора при изграждането на структурата на лекциите. На места, където беше абсолютно необходимо, направихме отделни препратки към антични текстове, без да утежняваме текста с твърде подробен научен апарат. Но при всички положения читателят може да ни се довери, че информацията, поднесена в тази книга, е надеждна и е свързана както с дълга изследователска традиция, така и уникално подредена и коментирана от Огнян Радев. 

И така, драги читателю, пред теб са „Лекциите по антична култура“, всеки възпитаник на Класическата ги помни, всеки е отнесъл в себе си нещо от тях, а ние, за които изследването на Античността стана и професия, се наехме да редактираме и подготвим за публикуване настоящата книга. Професионален дълг, но също така дълг към учителя, вдъхновителя, а по­късно в живота за някои от нас също – колегата и приятеля Огнян Радев 

От редакторите
Невена Панова, Марта Ивайлова,
Димитър Илиев, Димитър Драгнев


 • Калкулатор

  Примерна цена за книга със следните параметри:

  • формат: 145 х 200;
  • тяло: бял офсет, черен текст;
  • корица: 300 гр хром, цветна едностранно.
    

  Запитване за точна цена за печат

×
×
 • Създай нов...